Kuiske Kommunikaatiopalvelut Oy

Kuiske tarjoaa kommunikoinnin asiantuntijapalveluita elämän eri tilanteisiin.

Tulkkauspalvelut

Viittomakielen tulkkaus
Kuurosokeille tulkkaus
Viitotunpuheen tulkkaus
Puhevammaisten tulkkaus

Viittomakielen tulkkausta Kuiske tuottaa KELA:n sopimuskumppanina, lähi- ja etätulkkauksena.

Esteetön viestintä

Erilaisten tekstien, materiaalien ja muun sisällön saavutettavuuden varmistaminen hyödyntämällä AAC-menetelmiä, selkokieltä, kuvailutulkkausta sekä viittomia.

Ohjaus ja opetus

Kommunikaatio-ohjaus ja opetus: uuden kommunikointikeinon käytön ohjaus.

Tukiviittomien opetusta asiakkaan tarpeiden mukaan yksilöopetuksena tai ryhmässä, kerta- tai kurssiluontoisesti.

Kuiskeen yrittäjä Antti Mäkelä

Olen valmistunut viittomakielen tulkiksi vuonna 2014 erikoistuen kuurosokeille asiakkaille tulkkaamiseen. Myöhemmin olen päivittänyt osaamistani mm. puhevammaisten tulkin pätevyydellä. Työni ulkopuolella olen intohimoinen kokki ja vanhojen etsiväsarjojen suurkuluttaja.
Antti tulkkina

Olen hankkinut laajan kokemuksen asioimis- sekä opiskelutulkkauksesta ja lähdenkin mielelläni tulkkaamaan monenlaisiin tilanteisiin. Erityisosaamista minulla on:

• Yhdistystoiminnasta ja luottamustehtävistä
• Työelämätulkkauksesta
• Kokous- ja seminaaritulkkauksesta
• Erilaisten kulttuuritapahtumien
‎ ‎ ‎tulkkaamisesta

Tulkkaus-alueet: Varsinais-Suomi - Satakunta - Pirkanmaa - Kanta-Häme - Ulkomaat

suomi, suomalainen viittomakieli, englanti

Ota yhteyttä

Sähköposti

kuiske@kuiskekommunikaatio.fi

Puhelin

(+358) 041 3113899

Lähetä viesti tai anna palautetta